Länk till den svenska versionen

Link to the English version


Buddhastaty

Uppdaterad 140818

Sangha

Vipassanagruppen